Αναζήτηση Βλαβών

Το σεβρόφρενο είναι ένα σύστημα, που αποτελείται από έναν κύλινδρο ο οποίος χωρίζεται στη μέση με ένα διάφραγμα. Όταν το όχημά μας κινείται με ταχύτητα 80km/h και άνω και ασκούμε πίεση στο πεντάλ του φρένου, τότε το τιμόνι αρχίζει και "τρέμει". Πιθανή εξήγηση του φαινομένου αυτού είναι το στράβωμα των δισκόπλακων. Για τη διάγνωση αυτού του προβλήματος απαιτείται φρενόμετρο. Επισκεφθείτε άμεσα το συνεργείο μας για τη σωστότερη διάγνωση και επίλυση του.
    α. Όταν πιάνει (φρενάρει το όχημα χωρίς να ενεργούμε)
 • Δεν υπάρχει καθόλου διάκενο μεταξύ σιαγόνων και τυμπάνου τροχού.
 • Έχει μειωθεί το μήκος της ντίζας κατά τη ρύθμιση
    β. Όταν δεν πιάνει το χειρόφρενο

 • Αρρύθμιστο χειρόφρενο
 • Χαλαρή ντίζα ή κομμένη
 • Χαλασμένος μοχλός οπλίσεως
 • Μεγάλο διακενό μεταξύ σιαγόνων-τυμπάνου

 • Υπάρχουν λάδια στο τύμπανο του ενός τροχού
 • Αρρύθμιστη η σιαγόνα του ενός τροχού
 • Υπερβολική η φθορά του θερμουίτ του ενός τροχού
 • Μαγκωμένα έμβολα στο κυλινδράκι ή στη δαγκάνα του ενός τροχού

 • Μεγάλο διακενό στις σιαγόνες
 • Δεν λειτουργεί το σερβόφρενο
 • Ακατάλληλα θερμουίτ,λάδι,γράσα
 • Υπερθέρμανση,γυαλισμένες επενδύσεις

 • Δεν υπάρχει διακενό μεταξύ τυμπάνου-θερμουιτ
 • κόλυμα στα κυλινδράκια,δαγκάνες,μαρκούτσια

 • Μεγάλη ελεύθερη διαδρομή του πεντάλ
 • Ελαττωματικό ABS
 • Έλλειψη υγρού φρένων
 • Είσοδος αέρα στο σύστημα
 • Κακή λειτουργία της αντλίας φρένων
 • Λαδωμένα ή γυαλισμένα θερμουίτ
 • Ελλατωματικό σερβόφρενο