Επισκευές

Οποιοδήποτε πρόβλημα στο σύστημα της πέδησης δεν καθιστά μονόδρομο τη λύση της αντικατάστασης που είναι και πολύ δαπανηρή αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις το συνεργείο μας μπορεί να επισκευάσει το πρόβλημα σε πολύ χαμηλότερο κόστος.

Επισκευή
  • σεβρόφρενου (σερβόφρενου)
  • αντλίας φρένου
  • κατανεμητή
  • σωληνάκια
  • κυλινδράκια
  • δαγκάνες
  • ταμπούρα(τόρνος)
  • δίσκους(τόρνος)
  • σιαγόνες(κάρφωμα)

Σωστό να επισκευάζουμε και να μην αλλάζουμε εύκολα.

Το σεβρόφρενο είναι ένα σύστημα, που αποτελείται από έναν κύλινδρο ο οποίος χωρίζεται στη μέση με ένα διάφραγμα. Όταν στο ένα τμήμα του κυλίνδρου δημιουργηθεί υποπίεση, και στο άλλο εξασκείται ατμοσφαιρική πίεση, τότε η διαφορά πιέσεων στις δυο πλευρές του διαφράγματος ,δίνει μια πρόσθετη δύναμη και βοηθά τον οδηγό στο πάτημα του πεντάλ, είναι μια υποβοήθηση δηλαδή για τα φρένα. Εάν το σεβρόφρενο (σερβόφρενο) δηλαδή δεν λειτουργεί σωστά τότε δεν έχουμε ικανή δύναμη με αποτέλεσμα να μην έχουμε στην ουσία σωστό φρενάρισμα. Η αλλαγή του είναι δαπανηρή, όμως μπορεί να επισκευαστεί με πολύ λιγότερο κόστος. Την επισκευή του μπορείτε να την πραγματοποιήσετε στο εξειδικευμένο συνεργείο μας.
Η αντλία φρένου είναι η «καρδιά» του συστήματος πέδησης,η οποία με το πάτημα του πεντάλ, μέσου του υγρού δίνει πίεση στα υδραυλικά μέρη του φρένου. Εάν η αντλία δηλαδή δεν λειτουργεί σωστά είναι πιθανών 2 αιτιών: Η πρώτη και πιο συνηθέστερη αιτία που μπορεί να εμφανιστεί είναι α. Η διαρροή των υγρών.(Εάν συνεχιστεί η διαρροή των υγρών της αντλίας του φρένου τότε θα χάσουμε σταδιακά το πεντάλ του φρένου έως να το χάσουμε τελείως). β. Η απώλεια της πίεσης,αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή των υγρών στο «καζανάκι» και να χάσουμε το πεντάλ. Η αλλαγή της είναι δαπανηρή, όμως μπορεί να επισκευαστεί με πολύ λιγότερο κόστος. Την επισκευή του μπορείτε να την πραγματοποιήσετε στο εξειδικευμένο συνεργείο μας.
Η πίσω δύναμη πέδησης είναι μικρότερη κατά πολύ σε σχέση με εμπρός, αρκετά αυτοκίνητα έχουν σύστημα κατανεμητή ο οποίος κατανέμει την δύναμη στους πίσω τροχούς. Προβληματική λειτουργία του κατανεμητή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλυτερο μπλοκάρισμα στον ένα απο τους δύο τροχούς με αποτέλεσμα να μας πετάει δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με ποιος τροχός μπλοκάρει. Η αλλαγή του είναι δαπανηρή, όμως είτε μπορεί να επισκευαστεί είτε να ρυθμιστεί από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
Τα κυλινδράκια έχουν συνήθως δύο έμβολα.Τα έμβολα συνδέονται με την άκρη των σιαγόνων, φέρουν ελαστικά στεγανότητας(λαστιχάκια) για να εμποδίσουν τη διαρροή του υγρού. Τα κυλινδράκια βρίσκονται εσωτερίκα στο ταμπούρο και με το πάτημα του φρένου, το υδραυλικό σύστημα επιτρέπει στο υγρό να κινηθεί προς τα κυλινδράκια των τροχών, τα οποία με τη σειρά τους πιέζουν τις σιαγόνες ώστε να φρενάρει το αυτοκίνητο. Πιθανή διαρροή του υγρού ή κολύματος των εμβόλων μπορεί να προκαλέσει απώλια στο φρενάρισμα ή αστάθεια στην οδήγηση καθώς και περαιτερω ζημιά στις σιαγόνες. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας μπορεί να επισκευάσει τη ζημιά με ελάχιστο κόστος.
Πολλές είναι οι αιτίες που μπορούν να επιφέρουν το ενοχλητικό σφύριγμα στα τακάκια.Οι πιο συνηθέστερες αιτίες είναι κάποια φθορά (νυχάκι) που έχουν υποστεί οι δισκόπλακες ή η πάστα των θερμουϊτ λόγω μετάλλων και κάνει προσωρινό θόρυβο ο οποίος θα σταματήσει μετά από μερικά χλμ, οι μεγάλες θερμοκρασίες στις δισκόπλακες ή ενδεχομένως στράβωμά τους και τέλος και ίσως πιο σημαντικό η κακή ποιότητα της πάστας. Συνήθως αυτές οι αιτίες δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελεγχθούν.Το συνεργείο μας πάρέχει καλής ποιότητας τακάκια, εγγυημένα και δοκιμασμένα με υπευθυνότητα προς το πελάτη.Οποιοδήποτε πρόβλημα που παρουσιασθεί, υπάρχει δυνατότητα λύσης του προβλήματος χωρίς κόστος ή και ακόμα επιστροφή των χρημάτων.
Οι κύριες αιτίες που χρήζουν ανάγκης επισκευής των δαγκάνων είναι η διαρροή των υγρών τους και το κόλυμα στα έμβολά τους. Το ενδεχόμενο προβλήματος των πίσω δαγκάνων μπορεί να οδηγήσει στη μη αποτελεσματική λειτουργία του χειροφρένου.
Το «φάγωμα» των ταμπούρων γνωστό ως πατούρα,μπορεί να επισκευαστεί με εξειδικευμένο μηχάνημα που παρέχει το συνεργείο μας τον τόρνο και μετά την τοποθέτηση χοντρού θερμουίτ. Εάν το ταμπούρο είναι κατεστραμένο τότε χρήζει ανάγκης η αλλαγή του.