Υγρά φρένων

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα υγρά φρένων πρέπει να αλλάζονται απ' ΟΛΟ ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ κάθε 2-3 χρόνια ή 50000km.

Η μη τακτική αλλαγή τους μπορεί να οδηγήσει σε φθορές του υδραυλικού συστήματος(ABS, κυλινδράκια, αντλία φρένου, δαγκάνες, κατανεμητή) που είναι πολύ δαπανηρές, ενώ η αλλαγή των υγρών είναι πολύ χαμηλού κόστους.Χρησιμοποιείται κατάλληλο διαγνωστικό εργαλείο για εξαέρωση, για να μην παραμείνει παλαιό υγρό,εντός της μονάδας abs

  • DOT 3-Ξηρό σημείο βρασμού(205C)-Υγρό σημείο βρασμού (140C)
  • DOT 4-Ξηρό σημείο βρασμού(230C)-Υγρό σημείο βρασμού (155C)
  • DOT 5.1-Ξηρό σημείο βρασμού(260C)-Υγρό σημείο βρασμού (180C)

Το υγρό σημείο βρασμού χαρακτηρίζεται σε περιεκτικότητα νερού 3.7% κατά όγκο.